Rodzina na swoim – ostatni dzwonek.

Dla młodych małżeństw, osób samotnie wychowujących dzieci i singli do 35 roku życia to już ostatnia szansa na skorzystanie z rządowych dopłat do kredytu „Rodzina na swoim”. Waz z końcem bieżącego roku program wygasa.

Rodzina na Swoim to program mający na celu wsparcie młodych małżeństw oraz rodzin z dziećmi, a od roku 2012 także singli, którzy nie posiadają własnego lokum. Dzięki dopłatom ze Skarbu Państwa do kredytów mieszkaniowych ponad 160 tys. rodzin zyskało własne cztery kąty. Jak to wygląda? Wsparcie polega na pokrywaniu przez Skarb Państwa części należnych bankowi odsetek, przez okres pierwszych ośmiu lat spłaty kredytu. Dopłaty nie są zależne od oprocentowania w konkretnym  banku, ale wynoszą połowę odsetek wyliczonych według stopy referencyjnej Banku Gospodarstwa Krajowego. Zabieg ten ma na celu niedoprowadzenie do wypłacania wyższych kwot kredytobiorcom z wyższym oprocentowaniem.

 Wiek do 35 lat oraz wymagany status społeczny to nie jedyne ograniczenia jakim podlegają osoby chcące skorzystać z programu Rodzina na Swoim. Jednym z warunków jest także niemożność figurowania jako właściciel bądź współwłaściciel innego lokalu. Zastrzeżenia są także co do wielkości kupowanego mieszkania bądź domu oraz ceny za metr kwadratowy.  Maksymalna powierzchnia wynosić może 140m2 dla domów oraz 75m2 bądź 50m2 dla mieszkań w zależności od tego, czy zakupy dokonuje rodzina, czy singiel, a kredyt może być realizowany tylko w walucie PLN.

 Na dzień dzisiejszy ciężko określić, czy program będzie zastąpiony jakimkolwiek innym. Pozostałe miesiące mogą okazać się jedyną okazją na zakup mieszkania na tak korzystnych warunkach. Wsparciu podlegać będą wszyscy, którzy spełniają warunki i złożą swoje wnioski do 31 grudnia 2012r.

Podziel się!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *