Zastosowanie wentylatorów

Za prawidłową cyrkulację powietrza odpowiada wentylator, który poprzez odprowadzanie z wnętrza pary, grzybów i pleśni, zapewnia dobrą jakość powietrza. Wentylator jest urządzeniem mechanicznym o wydajności umożliwiającej stały przepływ powietrza w kierunku zewnętrznym, przy czym jego skuteczność zależy od ilości przepływającego powietrza w ciągu określonego czasu. Podstawą pracy wentylatora jest silnik elektryczny, który dostarcza energię potrzebną, by wymusić odpowiedni ruch powietrza usuwanego z pomieszczenia. Urządzenia oczyszczające powietrze we wnętrzach są funkcjonalne, bezpieczne i spełniają wszelkie wymagane standardy urządzeń elektrycznych.

O rodzaju wentylatora decyduje jego zastosowanie, konstrukcja i miejsce montażu. Stąd też wyróżnia się wentylatory odśrodkowe, osiowe oraz o przepływie mieszanym, a także wentylatory kanałowe, dachowe, ścienno-sufitowe. Klasyfikując te urządzenia, można też wskazać wentylatory przemysłowe jak i transportowe, ale też przeznaczone do pomieszczeń mieszkalnych.

Wentylatory zasadniczo są łatwe w montażu, a ich ulokowanie w pomieszczeniu nie sprawia trudności. Jednak ze względu na charakter pracy urządzenia, przy montażu trzeba uwzględnić kilka obowiązujących zasad. Wentylatory mechaniczne nie mogą być używane w pomieszczeniach z otwartą komorą spalania, ponieważ wówczas następuje zbyt szybkie usuwanie powietrza. Ilość powietrza usuwanego i spalanego koniecznie musi być w takiej sytuacji uzupełniona. Ponadto wentylator nie może pracować w pomieszczeniu, gdzie temperatura przekracza 50ºC, ani w miejscach nasłonecznionych czy narażonych na szybkie nagrzewanie się.

Jak sama nazwa wskazuje, wentylatory są nieodłączną częścią wentylacji. Aby więc urządzenie prawidłowo pracowało, w pełni wydajnie, również kanały wentylacyjne, do których jest podłączone, muszą być całkowicie sprawne. W przypadku długich przewodów wentylacyjnych stosuje się wentylator odśrodkowy, który zapewni skuteczne działanie systemu odpowiadającego za oczyszczanie powietrza.

W celu zapewnienia prawidłowej cyrkulacji powietrza w pomieszczeniu, wentylatory należy umieszczać z dala od wlotu powietrza, które w przypadku usuwania z wnętrza powinno być natychmiast uzupełniane. Jest to jak najbardziej optymalne rozwiązanie, ponieważ w jednej części pomieszczenia powietrze zanieczyszczone jest usuwane, zaś w drugiej tłoczone jest świeże, które równomiernie rozchodzi się w pomieszczeniu. W przypadku naruszenia tej zasady z pomieszczenia odprowadzane byłoby również powietrze do niego tłoczone.

Podziel się!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *