Rodzaj wózka widłowego a jego silnik

Operator wózka widłowego zobowiązany jest ukończyć kurs na wózki widłowe, w czasie którego ma możliwość szczegółowo zapoznać się z budową i przeznaczeniem poszczególnych rodzajów pojazdów i warunkami ich eksploatacji. Już na początkowym etapie wskazana zostaje podstawowa klasyfikacja wózków w oparciu o rodzaj silnika montowanego w pojazdach. Wśród stosowanych napędów wyróżnia się silnik spalinowy, gazowy i elektryczny, przy czym każdy z nich warunkuje odmienny sposób użytkowania maszyny. Znajomość silnika i poszczególnych części do wózków jest konieczna dla prawidłowej eksploatacji pojazdu, a także zachowania bezpieczeństwa zgodnego z obowiązującymi przepisami.

Wózki widłowe z silnikiem elektrycznym, zwane też widlakami akumulatorowymi, stosowane są zazwyczaj w pomieszczeniach zamkniętych i raczej na małych przestrzeniach. Ich niewątpliwą zaletą jest duże bezpieczeństwo użytkowania, jednak koniecznie trzeba pamiętać o regularnym ładowaniu akumulatora. Ze względu na budowę takiego silnika sama konstrukcja wózka wyróżnia się dość dużą ładownością. Wózki z napędem gazowym uchodzą za bardzo ekonomiczne, jednak ze względu na wydalane spaliny powinny być stosowane wyłącznie na otwartej przestrzeni. W przeciwnym razie koniecznością staje się montaż odpowiedniego filtra zmniejszającego emisję niebezpiecznych spalin. Podobne zasady obowiązują przy pracy z wykorzystaniem wózka widłowego o napędzie spalinowym, który w pomieszczeniach obowiązkowo musi być wyposażony w filtr. Jednak ten rodzaj wózków częściej spotyka się w transporcie magazynowym zewnętrznym, poza zamkniętymi pomieszczeniami.

Wózki widłowe, dla prawidłowego ich funkcjonowania, wymagają regularnego przeglądu, w czasie którego odbywa się czyszczenie techniczne maszyn. Operator wózka jest zobowiązany regularnie sprawdzać jego pracę i zgłaszać wszelkie zauważone usterki.

Podziel się!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *