Pomiary środowiska pracy

Tematyka związana z kształtowaniem środowiska pracy oraz jego dostosowaniem do potrzeb pracowników jest przedmiotem zainteresowania wielu nauk. Badania odnoszące się do optymalnego formowania stosunków zachodzących w układzie środowisko pracy – człowiek, prowadzone są przez ekspertów różnych dyscyplin naukowych. Literatura z tego zakresu jest również bardzo obszerna. Jednakże nie dopatrzono się w niej charakterystyki elementów kształtujących środowisko pracy.

Środowisko pracy to całokształt warunków oraz położenia, w których odbywa się praca. Uzależnione jest ono od różnych materialnych oraz niematerialnych czynników. Pogrupowane tworzą techniczne, organizacyjne, materialne środowisko pracy, organizacyjne gospodarowania oraz kierowania potencjałem ludzkim. Właściwa jakość środowiska pracy ma wpływ na dostosowanie się pracownika do warunków, wymagań oraz oczekiwań pracy, zaspokojenie jego potrzeb, co wpływa na poziom zadowolenia. Profesjonalne pomiary środowiska pracy narzucają konieczność właściwego podejścia oraz dużej wiedzy.

Badania czynników szkodliwości występujących w środowisku pracy obejmują zazwyczaj pomiar zapylenia pyłu, pomiar hałasu, WWA w powietrzu, pól elektromagnetycznych, stężenia substancji toksycznych w powietrzu, skuteczności wentylacji, oświetlenia w tym luminacji, mikroklimatu, wydatku energetycznego, ocenę stanowisk komputerowych etc. Te wszystkie badania mają na celu znalezienie oraz zlikwidowania czynników, które negatywnie wpływają na zdrowie.

Podziel się!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *