Piaskowiec

Czerwony piaskowiec śląski, średnio- i gruboziarniste o spoiwie krzemionkowym, krzemionkowo-ilastym, tworzące w złożu ławice 2-3 m miąższości. Eksploatowane są od kilku wieków w licznych łomach. Ze względu na walory dekoracyjne i dobre własności techniczne były używane do obramowań tuneli, wiaduktów. Obecnie trwają prace poszukiwawcze nowych złóż piaskowca.

Piaskowiec ciosowy jest znanym od średniowiecza doskonałym kamieniem budowlanym i surowcem rzeźbiarskim. Występują w kilku poziomach, różniących się nieco własnościami. Na obszarze depresji śródsudeckiej tworzą trzy poziomy (dolny, środkowy, górny). Są to na ogół piaskowce średnioziarniste o barwach jasnożółtych, ale wykazują dużą lokalną zmienność uziarnienia i barwy. Budują szczyt Szczeliniec i główny grzbiet Gór Stołowych. Obecnie eksploatacja prowadzona jest w dużym kamieniołomie – Radków i Szczytna-Zamek. Piaskowce te skupione są na obszarze Złotoryja-Bolesławiec-Lwówek, stanowią najcenniejszy typ piaskowców budowlanych.

Występują tu odmiany piaskowców kwarcowych, grubo-, średnio- i drobnoziarnistych, barwy od jasnożółtej, o spoiwie ilasto-krzemionkowym. Nie wykazują warstwowania, ale są gruboławicowe.

Przeważnie są pocięte spękaniami prostopadłymi do uławicenie dzięki czemu tworzą wielkie, równoległościenne bloki o kubaturze do kilku metrów sześciennych. Eksploatowane sa w Rakowiczkach Małych i Żerkowicach. Na obszarze tym istnieje wiele nieczynnych lub używanych okresowo kamieniołomów. Piaskowce te wykorzystywane są jako okładziny, elementy budowlane, kamienie młyńskie i szlifierskie.

Podziel się!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *