Najpopularniejsze technologie zabezpieczenia wykopów

Prace wykopowe wiążą się z wysokim stopniem niebezpieczeństwa, w związku z czym ogromne znaczenie w ich przypadku ma odpowiednie zabezpieczenie wykopu podczas wykonywania prac budowlanych. Wyróżnia się szereg metod zabezpieczenia wykopu, które dostosowuje się do rodzaju gruntu, lokalizacji, głębokości wykopu oraz wymagań środowiskowych. Do najpopularniejszych z nich zalicza się: grodzice stalowe, palisady oraz obudowy berlińskie.

Grodzice stalowe

Wyróżnia się dwa podstawowe typy grodzic stalowych: tymczasowe lub stałe.

Grodzice stalowe służące jako tymczasowe zabezpieczenie wykopu to skuteczny sposób na efektywne ekonomicznie i technicznie tymczasowe zabezpieczenie konstrukcji oporowych i szczelnych obudów głębokich wykopów. Skutecznie zabezpieczają one uskoki terenu o głębokości do kilkunastu metrów. Wykorzystuje się je tam, gdzie oprócz zabezpieczenia uskoku terenu, wymagane jest zabezpieczenie wykopu przed napływem wody gruntowej lub w sąsiedztwie wykopu znajdują się obiekty wrażliwe na osiadanie.

Z kolei grodzice stalowe stałe są wykorzystywane w trwałych konstrukcjach oporowych lub palisadach stalowych w budownictwie lądowym i hydrotechnicznym. Mają zastosowanie w miejscach, gdzie wymagana jest elastyczność rozwiązania konstrukcyjnego i technologicznego fundamentu lub konstrukcji oporowej.

Palisady

Palisady to rozwiązanie wykonywane jako konstrukcje oporowe, które służą do zabezpieczenie wykopów głębokich, elementów oporowych i ścian konstrukcyjnych oraz fundamentów głębokich obiektów, takich jak np. ściany i fundamenty kondygnacji podziemnych czy przyczółki mostowe wolnostojące lub ramowe. Przykłady tego typu zabezpieczeń: http://www.aarsleff.com.pl/oferta/technologie/zabezpieczenia-wykopow-konstrukcje-oporowe/palisady/.

Obudowy berlińskie

Obudowy berlińskie to jedna z metod tymczasowego zabezpieczenia głębokich wykopów technologicznych, np. pod kondygnacje podziemne budynków i instalacje podziemne. Obudowa berlińska składa się z pala oraz opinki montowanej między palami w trakcie głębienia wykopu. Wykorzystuje się je w sytuacji, gdy poziom wody gruntowej jest zlokalizowany poniżej dna wykopu oraz gdy w sąsiedztwie wykopu nie ma obiektów wrażliwych na osiadanie.

Artykuł powstał we współpracy z http://www.aarsleff.com.pl/

Podziel się!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *