Czym jest instrukcja bezpieczeństwa pożarowego?

Eksploatacja praktycznie każdego obiektu wymaga precyzyjnego określenia odpowiednich aspektów związanych z ochroną przeciwpożarową. Dotyczy to zarówno spraw organizacyjnych oraz porządkowych, jak i wszelakich kwestii technicznych. Instrukcja bezpieczeństwa przeciwpożarowego to indywidualnie opracowany dokument, który zawiera wszystkie niezbędne ustalenia w każdym z tych zakresów.

Bezpieczeństwo przeciwpożarowe

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego powstaje w oparciu o określone w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji wymogi prawne, które prawnie ustalone zostały 7 czerwca 2010 roku. Dotyczą one spraw ochrony przeciwpożarowej nie tylko budynków, ale również obiektów budowlanych innego typu oraz wszystkich oddzielnych stref pożarowych. Zapoznać się z tym dokumentem muszą wszyscy zatrudnieni w danej lokacji pracownicy, niezależnie od rodzaju spełnianych obowiązków oraz zajmowanego przez nich stanowiska pracy. Konieczne jest również ścisłe przestrzeganie ustaleń zawartych w instrukcji bezpieczeństwa pożarowego.

Funkcje prewencyjne i operacyjne

Instrukcja określająca bezpieczeństwo przeciwpożarowe spełnia podstawowe funkcje prewencyjne oraz operacyjne. Pierwsze przydatne są dla praktycznie wszystkich stałych użytkowników budynku. Dokument zawiera informacje o lokalizacji gaśnic oraz różnego rodzaju urządzeń przeciwpożarowych, a także wszystkich obecnych w obiekcie drogach ewakuacyjnych. Uwzględnia sposoby postępowania w sytuacji zaistnienia różnego rodzaju zdarzeń wymagających jak najszybszego opuszczenia budynku, zwłaszcza wystąpienia pożaru. Funkcje operacyjne opracowywane są natomiast przede wszystkim dla pracowników Państwowej Straży Pożarnej. Jednostki interwencyjne korzystają z nich, gdy zachodzi konieczność przeprowadzenia bezpośrednich operacji gaśniczych na terenie obiektu. Kierownik działań ratowniczych może dzięki instrukcji bezpieczeństwa pożarowego poznać specyfikę budynku, określić ilość przebywających w nim osób oraz szybko zlokalizować hydranty czy wyłączniki gazu lub prądu.

Opracowanie instrukcji przeciwpożarowej

Aby zadbać o odpowiedni poziom bezpieczeństwa, właściciel obiektu powinien postarać się sporządzenie wymaganego dokumentu jak najszybciej. Zgodnie z ustawą o ochronie przeciwpożarowej z 1991 roku, opracowanie instrukcji opisującej bezpieczeństwo przeciwpożarowe oraz inne działania z zakresu ochrony przeciwpożarowej muszą być wykonywane przez osoby dysponujące wymaganymi kwalifikacjami, uprawnieniami oraz doświadczeniem.

Podziel się!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *