Gwoździe gruntowe i kotwy badania

Kotwy i gwoździe gruntowe są elementami stosowanymi w specjalistycznych robotach geotechnicznych. Przenoszą obciążenia rozciągające i/lub ścinające. Wykorzystywane są do stabilizacji podłoża lub kotwienia konstrukcji, zarówno w zastosowaniu stałym jak i tymczasowym.

Kotwy gruntowe

Kotwy gruntowe stosowane są jako konstrukcje nośne. Ich zadaniem jest przenoszenie sił rozciągających na nośne warstwy gruntu. Można je wykorzystywać na różnym rodzaju podłoża: iłowatym, piaskowym, gliniastym, skalnym. W geotechnice z powodzeniem stosowane są do zakotwnienia i stabilizacji:

  • konstrukcji oporowych (głównie ścian oporowych), osuwisk, zboczy i skarp, głębokich wykopów,
  • wysokich konstrukcji jak maszty, słupy przesyłowe, pylony,
  • małych obiektów architektonicznych (wiaty, ławki).

Gwoździe gruntowe

Gwoździe gruntowe przeznaczone są do wgłębnego zbrojenia podłoża, również górotworów. Przenoszą obciążenia ścinające i rozciągające. Stosuje się je z powodzeniem do zabezpieczania:

  • osuwisk, skarp, zboczy,
  • tuneli,
  • konstrukcji oporowych.

Badanie kotew gwoździ gruntowych

Kotwy i gwoździe gruntowe poddaje się próbnym obciążeniem statycznym. W głównej mierze są to badania związane z obciążeniami na wyciąganie, ponieważ oba te elementy projektuje się z uwzględnieniem sił wyciągających i ścinających, którym są poddane. Badania przeprowadzane są w oparciu o normy związane z wykonywaniem specjalnych robót geotechnicznych: dla mikropali (PN-EN 14199:2015) i dla kotew (PN-EN 1537:2013) oraz ogólnie dla elementów kotwiących (ISO/DIS 22477-5).

Artykuł powstał dzięki: http://www.metris.com.pl/p/56,geotechnika

Podziel się!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *