Palowanie jako rodzaj robót fundamentowych

Jedną z częściej stosowanych technologii wykonywania fundamentów jest tzw. palowanie, czyli osadzanie w gruncie stałych pali. Pale fundamentowe mogą być umieszczane w gruncie na trzy sposoby, poprzez wbijanie, wciskanie bądź wkręcanie. Tego typu roboty są bardzo wymagające i zazwyczaj muszą być wykonane szybko, aby ryzyko osuwania czy zamarzania było jak najmniejsze. Konieczne jest również zabezpieczenie fundamentów przed podmakaniem, stąd stosuje się odpowiednie materiały izolacyjne i tworzy wykopy odwadniające.

Roboty fundamentowe powinny zostać poprzedzone badaniami dotyczącymi jakości gruntu i jego nośności oraz badaniami statycznymi i dynamicznymi nośności pali. Określone na ich podstawie parametry są potrzebne dla wykonania obliczeń niezbędnych dla prowadzenia prac budowlanych. Fundamenty palowe wymagają skoordynowanych prac, które składają się z kilku zasadniczych etapów polegających na osadzaniu, formowaniu i zabezpieczaniu konstrukcji. Na jej stabilność, a w konsekwencji też całej budowli, wpływ mają uprzednio wykonane badania i obliczenia, które powinny być dokładne i precyzyjne.

Palowanie wykonywane jest zwykle przy masywnych konstrukcjach, których duży ciężar powinien znaleźć oparcie w głębszej warstwie gruntu. Ten rodzaj fundamentów jest niezbędny w przypadku gruntów podatnych na odkształcenia i o małej nośności. Dlatego są one właściwe nie tylko budynkom, ale też różnego rodzaju konstrukcjom budowlanych, jak mosty. Takie prace budowlane wymagają głębszych wykopów, a co za tym idzie stosowania maszyn ciężkich i technologii wzmacniających fundamenty. Wykonanie fundamentów palowych zawsze więc wymaga odpowiedniego planowania i wcześniej dobrze przygotowanego projektu, uwzględniającego kolejne etapy prac.

Podziel się!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *