elektrozawory

Sterownik pneumatyczny – budowa i działanie

Ideą stosowania sterownika pneumatycznego jest unifikacja procesów. Zunifikowana budowa dzięki standardowym podzespołom pozwala na maksymalną optymalizację. Przyjrzyjmy się zatem bliżej temu, jak jest zbudowany oraz jak działa sterownik pneumatyczny, z uwzględnieniem roli elektrozaworów.

Elektrozawór jako element wykonawczy

Elektrozawór pneumatyczny stosuje się do sekwencyjnego sterowania urządzeniami technologicznymi. Jako element wykonawczy przy zastosowaniu sygnałów pneumatycznych jest zarazem przetwornikiem informacji niesionej przez uniwersalny czynnik, jakim jest sprężone powietrze.

Blok taktowy

Jest to główna część sterownika. Proces jest rozbity na takty, czyli kolejne kroki. W każdym kroku realizowany jest następny blok programu, będący odmiennym stanem, w którym znajduje się urządzenie. Włączanie kolejnych sekwencji następuje automatycznie w chwili zaistnienia sygnału wyjściowego na zakończenie poprzedniego taktu. Pojawienie się akcji taktu poprzedniego wymusza każde następne działania.

Projektant ma ułatwione zadanie, gdyż zestawiając kolejne sekwencje, nie musi za każdym razem analizować stanu pamięci na koniec sekwencji i tuż przed przejściem do kolejnego kroku. Ten obowiązek eliminuje potrzeba określenia wystarczająco silnego sygnału wyzwalającego przejście do kolejnego taktu.

Poszczególne elementy bloku taktowego zasila sprężone powietrze. Do sprawnego działania układu potrzeba jeszcze aparatury dodatkowej. Jest to zespół elementów, na który składają się zawory-piloty. Są to elektrozawory przekaźników ciśnienia. Całości dopełnia trój-drogowy aparat z dwu-położeniowym zaworem rozdzielaczem oraz współpracująca z nim para zaworów pneumatyki logicznej: sumy i iloczynu. Teraz zgrana sekwencja sygnałów pozwala na roszady taktów w wielu odmianach. Sekwencyjne sterowanie zespołem siłowników jest możliwe dzięki zmyślnemu podłączeniu wejść-wyjść zaworów do bloku taktowego.

Elementy bloku taktowego

W budowie elementu taktowego można wydzielić dwa zasadnicze obszary – podstawę i nadbudowę. Podstawa służy do montowania elementów logicznych pneumatyki. Mają tam miejsce dla siebie zawory realizujące logiczną sumę i iloczyn, które są raczej niewielkich rozmiarów. Oba komponenty zawiadują zaworem trój-drogowym. W skład bloku wchodzą ponadto magnesy, membrany i przyciski ręcznego sterowania. Membrany uniezależniają układ dozoru sygnałami sterującymi od zasilania głównego i operują na niskim wolumenie ciśnienia. Funkcja pamięci kreowana jest mechanicznie za pośrednictwem elementu magnetycznego. Elektrozaworem można doprowadzić do zachowania stanu pamięci nawet przy zaniku ciśnienia w przewodzie doprowadzającym. Tak więc praca zespołu sterującego przypomina w ogólnym zarysie działanie standardowego procesora jako jednostki organizacyjnej w czysto teoretycznym ujęciu.

Odgrywające kluczową rolę w sterowaniu pneumatycznym, elektrozawory, znajdziemy na stronie Elektrozawory24.pl. W asortymencie sklepu znajdują się produkty dostarczane przez Air-com, a więc producenta o niepodważalnej renomie. Prowadzony przez fachowców sklep to również cenna baza wiedzy o elektrozaworach.

Podziel się!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *