prawo budowlane

Przebudowa a remont – czym się od siebie różnią?

Inwestorzy często nabywają nieruchomości w atrakcyjnych lokalizacjach, w celu ich odrestaurowania i sprzedania. Prace takie wymagają często spełnienia określonych formalności i uzyskania pozwoleń w momencie, gdyż wpływają na parametry techniczne. Chodzi tu o rozróżnienie pojęć przebudowy i remontu, które często są mylone i mogą prowadzić do przykrych konsekwencji prawnych.

Kwestie prawne

Planując modernizację budynku, inwestorzy nie zawsze zdają sobie sprawę z tego, że będą potrzebowali pozwoleń na rozpoczęcie prac. Prawo budowlane precyzyjnie określa formalności, które trzeba spełnić, zanim zostaną wprowadzone zmiany w budynku. Przede wszystkim należy pamiętać, że przebudowa jest całkowicie inną czynnością niż remont. Prace wykonywane w tym zakresie wymagają zgłoszenia do organów administracji, jednak nie jest konieczne uzyskanie pozwolenia budowlanego. Istnieją jednak od tego pewne odstępstwa, które nakładają na inwestora obowiązek dopełnienia bardziej szczegółowych formalności.

prawo budowlane

Czym jest przebudowa?

Według przepisów prawa budowlanego, przebudową określa się roboty, które mają wpływ na zmianę parametrów technicznych i użytkowych budynku, które jednoznacznie nie oddziałują na jego kubaturę. Najprościej rzecz ujmując, w definicji przebudowy mieszczą się wszystkie prace, które prowadzą do zmiany użyteczności obiektu, jednak nie zwiększają obszarów oddziaływania budynku. Wymiana okien, drzwi i zmiana funkcjonalności budynku wchodzi w zakres przebudowy pod warunkiem, że obiekt nie zmienił swojej wysokości lub szerokości. Prawo budowlane jasno określa przypadki, w których wymagane jest zgłoszenie z projektem budowlanym i chodzi tu o przebudowę elementów konstrukcyjnych budynku. Wszelkie prace prowadzące do zmiany kubatury są zaliczane do budowy lub nadbudowy i wymagają pozwoleń.

Czym jest remont?

Przepisy prawa regulują również kwestie remontu, który nie wymaga uzyskania pozwoleń budowlanych. Według definicji remontem określa się wszelkie prace, które mają na celu przywrócenie pierwotnego wyglądu budynku, nie wpływając jednocześnie na jego elementy konstrukcyjne. Warto jednak wspomnieć, że aktualne orzecznictwo sądu w zakresie prac remontowych uwzględnia również usunięcie ścianek działowych, mimo że stanowią one wewnętrzny element konstrukcyjny obiektu. Przepisy prawa są często różnie interpretowane, dlatego przed planowaniem przeprowadzenia prac, które mogą wykraczać poza zakres remontu, warto skonsultować to z odpowiednim organem

Podziel się!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *