Kto może obsługiwać wózek widłowy?

Mianem „wózka jezdniowego z napędem silnikowym” określa się wózki widłowe z siedziskiem dla operatora, wózki prowadzone, wózki zdalnie sterowane, wózki z podestem dla operatora bądź wózki specjalnej konstrukcji. Wszelkie kwestie związane ze stosowaniem i użytkowaniem sprzętu opisane zostały w rozporządzeniu w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy. Wśród nich jest również lista wymogów, jakie spełnić musi osoba ubiegająca się o licencję operatora.

Wózek widłowy może obsługiwać pracownik, który:

  • ma ukończone 18 lat,
  • uzyskał uprawnienia operatora,
  • odbył wymagane szkolenie bhp, w tym instruktaż stanowiskowy,
  • zapoznał się z instrukcją obsługi wózka widłowego oraz instrukcją transportu wewnątrzzakładowego,
  • zapoznał się z oceną ryzyka zawodowego,
  • zdobył aktualne orzeczenie lekarskie, stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy na stanowisku operatora,
  • posiadł chociaż minimalne doświadczenie na takim stanowisku, co pozwoli na bezpieczne wykonywanie pracy.

Pracodawca, jako osoba odpowiedzialna za swojego pracownika musi zweryfikować jego uprawnienia i umiejętności przed udostępnieniem mu sprzętu. W razie potrzeby może również posłać go na kurs na operatora wózka widłowego, które ze względu na wygodę bardzo często organizowane są w miejscu pracy. Takie szkolenia proponuje między innymi firma Suret Sp. z o.o., oferująca również wynajem wózków widłowych – Suret oraz serwisowanie i relokację maszyn.

Podziel się!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *