Kominki – jak budować ?

Kiedy już podejmiemy decyzję o budowie kominka musimy znaleźć dla niego odpowiednie miejsce w domu. W tym celu musimy zwrócić uwagę na kilka istotnych kwestii, a mianowicie wszystkie ściany oraz sufity, jak i sama podłoga przylegająca do kominka muszą być niepalne, natomiast w przypadku budynków z drewna fragmenty takiej ściany lub sufitu należy zastąpić materiałem ognioodpornym, lub wymurowanie dodatkowej ścianki osłonowej z cegły oddzielonej pustką powietrzną. Sam strop pod kominkiem powinien posiadać odpowiednią nośność, a w sytuacji gdy jej nie posiada należy wykonać odpowiedni fundament. Pod kominkiem nie należy stosować żadnych materiałów izolacyjnych, a sama posadzka pod kominkiem powinna być wykończona niepalnym materiałem, takim jak terakota, gres, czy marmur.

Kominki najlepiej wykonywać na wykończonej uprzednio posadzce, po wstępnym malowaniu ścian. Komin przeznaczony do kominka powinien spełniać szereg bardzo istotnych wymagań. Pierwsze z nich mówi o tym, że kanał dymowy musi wytwarzać odpowiednio wysoki ciąg wynoszący od 10 do 30 Pa, a także odpowiednią sprawność odprowadzania spalin. Czynna wysokość kanału dymowego powinna wynosić od 4 do 8 m, przy przekroju poprzecznym zbliżonym do koła lub kwadratu w stosunku boków 2/3. Sam komin powinien być prowadzony pionowo i wykonany z materiałów atestowanych do pieców na paliwa stałe, zapewniając przy tym odpowiednia szczelność. Komin powinien być odporny na temperaturę ciągłą 500-600°C, pożar sadzy przy temperaturze ponad 1000°C, a także na wilgoć (kreozot).

Należy pamiętać, że temperatura ściany zewnętrznej komina pracującego nie może przekraczać 80°C, a sam wylot komina powinien być wyprowadzony ponad połać dachu na odpowiednia wysokość. Kanał dymowy powinien zachować bezpieczną odległość od materiałów łatwopalnych, która ocenia się na co najmniej 16 cm licząc od wnętrza kanału dymowego, a w dodatku być wyposażony w wyczystkę, trójnik oraz nasadę kominowa lub daszek.

Obowiązkiem właściciela budynku jest posiadanie aktualnego zaświadczenia kominiarskiego, stwierdzającego, że wskazany kanał dymowy wytwarza odpowiedni ciąg, jest drożny i szczelny oraz przystosowany do odprowadzania spalin z pieców na paliwa stale. Należy pamiętać o tym, że parametry komina powinny być dopasowane do konkretnego kominka, a  wszystkie te warunki powinny być spełnione jednocześnie.

Podziel się!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *