odprowadzanie spalin

Jak powinno wyglądać prawidłowo wykonane odprowadzanie spalin z kominka?

Do najważniejszych zadań komina należy odprowadzanie gazów spalinowych poza budynek, do atmosfery. Dotyczy to zarówno spalin z kotła olejowego czy gazowego, jak i dymu z kotła na paliwo stałe lub kominka. W każdym z tych przypadków, wyprowadzanie nieczystości powinno się odbywać w sposób bezpieczny. Dzięki temu mieszkańcy będą mieli pewność, że otaczające komin elementy nie staną się źródłem zagrożenia pożarowego i nie ulegną destrukcji pod wpływem gorąca.

Odporność komina na produkty spalania

Proces spalania w kominku odbywa się w bardzo wysokiej temperaturze, która nierzadko sięga nawet ponad 800 stopni. W systemach odprowadzania spalin z kominka, nie mogą być z tego względu wykorzystywane dowolne materiały konstrukcyjne. Szereg typów kominów oraz dostępnych rozwiązań powoduje, że trudno znaleźć dla nich uniwersalny system odprowadzania produktów spalania. Konieczne jest więc dokładne przeanalizowanie jakości oraz rodzaju stosowanego paliwa, a także indywidualnych warunków pracy.

odprowadzanie spalin
Najczęściej spotykanym rodzajem konstrukcji w budynkach są kominy tradycyjne murowane, wykonane z cegły. Takie rozwiązanie technologiczne oferuje dobrą akumulację ciepła, a ponadto zapewnia swobodę renowacji przewodów. Możliwości zmiany parametrów eksploatacyjnych są jednak niewielkie. Modyfikacji podlega jedynie przekrój oraz długość kominów, co przeprowadza się w celu poprawy wydajności urządzenia grzewczego oraz przewodu.

Spaliny w tradycyjnych kominach murowanych

Tradycyjne konstrukcje pozwalają na odprowadzanie spalin z wszystkich typów urządzeń grzewczych. Kominy dymowe murowane posiadają przewody z ceramicznej cegły pełnej, o odpowiedniej wytrzymałości. Połączenia spoiny elementów murowanych tworzone są z solidnej zaprawy wapienno-cementowej. Przewody powstają natomiast z tych samych cegieł, co kominy. Cegły ułamkowe wykorzystywane są do murowania komina jedynie w określonych sytuacjach. Należy wówczas odpowiednio dobrać ich wielkość, aby możliwe było zachowanie prawidłowych wiązań. Spoiny zlokalizowane między cegłami należy wypełnić zaprawą całkowicie oraz zatrzeć. Tradycyjne przewody kominowe powinny być wznoszone przy zastosowaniu technologii opartej na wykorzystaniu odpowiednich skrzynek do murowania. Wykonuje się je na wymiar kanału, a następnie podciąga do góry razem ze wznoszeniem komina. Z zewnątrz komin powinien być rapowany lub tynkowany od postawy, aż po jego koniec. Ponad dachem komin należy wykończyć tynkiem lub spoinować.

Bezpieczne odprowadzanie spalin z kominka

Kropienie spalin w kominie może doprowadzić do powstawania agresywnego kondensatu, zwłaszcza jeżeli wykorzystywana jest zaprawa cementowa. Aby nie doszło do tego zjawiska, paliwo nie może być mokre, a opór cieplny materiałów komina zbyt niski. Zapewnienie jednorodnych parametrów spalania w kominku jest jednak dość trudne, ze względu na niewielką objętość komór spalania oraz ręczną obsługę systemu grzewczego. Należy więc regularnie sprawdzać stan wymurówki, ponieważ w konstrukcji może występować zjawisko kondensacji spalin. Można też zastosować specjalne wkłady ochronne.

Podziel się!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *